royalswans

• Địa chỉ: 213/005 Nguyễn Văn Cừ, p4, Quận 5

• Số điện thoại: 01229912416

• Email: levietngan2493@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://royalswanswedding.cuoihoivietnam.com